Propozice

Popis Vytrvalostní cyklistický závod jednotlivců na 12 hodin v silniční a MTB variantě
Datum sobota 18. července 2015
Místo startu Hřiště ve Vysoké u Holic
Místo cíle Tamtéž co start
Přihlášky Přihlášky elektronicky na vysockypulmaraton@seznam.cz nebo přes odkaz Přihlášky na http://vysockypulmaraton.cz/ nebo v místě startu až do naplnění kapacity závodu.
Prezence Po přihlášení nutná osobní prezence v místě startu na hřišti ve Vysoké u Holic v pátek 17.7.2015 od 19:00 do 20:00 nebo v sobotu 18.7.2015 od 7:00. Registrace a zapojení se do závodu je možné i kdykoliv v jeho průběhu. Časový limit se tím však nijak neprodlužuje a všem budou započteny jen ty odjeté celé okruhy, které stačil závodník dokončit do 20:00 hod. Závodník si při registraci musí zvolit variantu závodu – silniční nebo MTB. Každému závodníkovi bude přiděleno startovní číslo, které si viditelně upevní na své kolo.
Rizika Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto závodník stvrdí svým podpisem při prezenci. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku, nebo na zdraví související s cestou, pobytem a s účastí závodníků v závodě. Závod se jede za plného provozu, závodník je povinen respektovat platná pravidla silničního provozu.
Trať A/ silniční varianta - okruh cca 20 km. Hřiště Vysoká u Holic – Horní Jelení (odbočka u Restaurace u Floriána) – Jaroslav – Franclina – Trusnov – Uhersko – Litětiny – hřiště Vysoká u Holic. Je povolené jet i v opačném směru. Odbočky z hlavního směru budou označeny šipkami na silnici. B/ MTB varianta – okruh s délkou cca 14 km, trasa bude v terénu vyznačena orientačními šipkami. MTB trasa se bude pravěpodobně zcela nebo z velké části shodovat s trasou v roce 2014. Finální upřesnění trati bude provedeno v závislosti na očekávaných klimatických podmínkách cca 1 týden před závodem a přesná mapka trati bude k dispozici v místě startu. Objíždění okruhu bude možné pouze ve vyznačeném směru (z bezpečnostních důvodů nelze jet ve směru opačném).
Startovné 50 CZK, hradí se při prezenci
Začátek a konec závodu 8:00 - 20:00 hod.
Časový limit 12 hodin
Pravidla Věkové omezení není žádné, podmínkou je pouze zdravotní způsobilost. Jedná se o závod jednotlivců, výsledky dvojic nebo i větších skupin se nenačítají. Dosažený výkon se určí počtem objetých celých okruhů. Pro započtení okruhu musí závodník projet kontrolou v místě startu a cíle a průjezd nahlásit rozhodčímu. Odpovědnost za ověření si zaregistrování průjezdu má závodník. Závodníkovi se budou načítat pouze okruhy té varianty závodu, do které se zaregistroval. Kombinace okruhů „silnice“ a „MTB“ není kvůli jejich neporovnatelnosti možná. Jízda v zákrytu je přípustná. Volba četnosti a míst přestávek je pouze na závodníkovi.Odhazování odpadků po trati je nepřípustné, pro odložení odpadků lze využít pouze koše připravené v prostoru hřiště.Kontroly po tratích nejsou žádné, ctíme fair-play!
Rozhodování O výsledcích v závodu rozhoduje nejvyšší počet dosažených a rozhodčím zaznamenaných okruhů. V případě rovnosti počtu kol rozhoduje kratší doba nutná k jejich ujetí. Tzn., že rozhodující je čas dokončení posledního zaznamenaného okruhu (čas dokončení okruhu bude zaznamenáván od 17.30 hod.).  V případě sporů s konečnou platností rozhoduje hlavní rozhodčí závodu.
Občerstvení Každý závodník si zajišťuje sám. V prostoru startu a cíle bude k dispozici po celou dobu závodu pitná voda a iontový nápoj. Bude zprovozněn bufet s nabídkou pivo, nealko, uzenina.
Zázemí V prostoru hřiště bude možné zaparkovat osobní vozy a postavit stany. Bude připraven krytý prostor pro možnost převlečení.V místě hřiště je k dispozici suché WC. Před bufetem je trvale zastřešená plocha, kde budou připraveny stoly a lavice.
Výsledky Vyhlášeni budou první tři závodníci v kategorii ženy a v kategorii muži v silniční variantě a obdobně v MTB variantě. Tito závodníci obdrží věcné ceny. Hodnocení do podkategorií podle věku nebude prováděno. Startovní čísla budou po závodě a vyhlášení výsledků slosována v tombole o věcné ceny.
Poznámka Organizátoři nezajišťují technický servis kol.

Comments are closed.