DOPLŇKOVÝ ZÁVOD

Popis Sportovní měřená silniční vyjížďka jednotlivců. Závod se jede jako doplňkový a nezávislý k závodu Vysocké cykloštafety dvojic. Je určen pro širokou cyklistickou veřejnost.
Datum sobota 23. června 2018
Místo startu a cíle Hřiště ve Vysoké u Holic
Přihlášky Přihlášky elektronicky na vysockypulmaraton@seznam.cz nebo přes odkaz Přihlášky na http://vysockypulmaraton.cz/ nebo v místě startu až do naplnění kapacity závodu.
Prezence Registrace do závodu v místě startu v sobotu 23.6.2018 od 12:30. Registrace a zapojení se do závodu je možné i kdykoliv v jeho průběhu. Časový limit se tím však nijak neprodlužuje a všem budou započteny jen ty odjeté celé okruhy, které stačil závodník dokončit do 17:30 hod.Každému závodníkovi bude přiděleno startovní číslo, které si viditelně upevní na své kolo.
Rizika Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto závodník stvrdí svým podpisem při prezenci. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku, nebo na zdraví související s cestou, pobytem a s účastí závodníků v závodě. Závod se jede za plného provozu, závodník je povinen respektovat platná pravidla silničního provozu. Současně s tímto závodem se na stejné trati jede štafeta dvojic, účastníci závodu jsou povinni brát ohled na ostatní účastníky a nijak je neblokovat nebo brzdit.
Trať Závodník si může zvolit mezi silničním nebo MTB okruhem (shodné s okruhy pro Štafetu dvojic), případně i okruhy střídat. Okruhy jsou sice rozdílně dlouhé, ale časová náročnost na jejich zdolání je podobná.A/ Silniční okruh cca 17 km. B/ MTB okruh cca 11 km
Startovné 50 CZK, hradí se při prezenci
Začátek a konec závodu 14:00 – 17:30 hod.
Časový limit 3,5 hodiny
Pravidla Jedná se o závod jednotlivců, výsledky dvojic nebo i větších skupin se nenačítají. Dosažený výkon se určí počtem objetých celých okruhů (libovolně zda silniční nebo MTB). Pro započtení okruhu musí závodník projet kontrolou v místě startu a cíle a průjezd nahlásit rozhodčímu. Odpovědnost za ověření si zaregistrování průjezdu má závodník.Jízda v zákrytu za jiným závodníkem je přípustná.Volba četnosti a míst přestávek je pouze na závodníkovi.Odhazování odpadků po trati je nepřípustné, pro odložení odpadků lze využít pouze koše připravené v prostoru hřiště.Kontroly po tratích nejsou žádné, ctíme fair-play!
Rozhodování O výsledcích v závodu rozhoduje nejvyšší počet dosažených a rozhodčím zaznamenaných okruhů. V případě rovnosti počtu kol rozhoduje kratší doba nutná k jejich ujetí. Tzn., že rozhodující je čas dokončení posledního zaznamenaného okruhu .V případě sporů s konečnou platností rozhoduje hlavní rozhodčí závodu.
Občerstvení Každý závodník si zajišťuje sám. V prostoru startu a cíle bude k dispozici po celou dobu závodu pitná voda a iontový nápoj. Bude zprovozněn bufet s nabídkou pivo, nealko, uzenina.
Zázemí V prostoru hřiště bude možné zaparkovat osobní vozy a postavit stany. V místě hřiště je k dispozici suché WC. Před bufetem je trvale zastřešená plocha, kde budou připraveny stoly a lavice.
Výsledky Vyhlášeni budou první závodnice v kategorii ženy a první závodník v kategorii muži. Tito závodníci obdrží věcné ceny.Hodnocení do podkategorií podle věku nebude prováděno.
Tombola Startovní čísla budou po závodě a vyhlášení výsledků slosována v tombole o věcné ceny.
Poznámka Organizátoři nezajišťují technický servis kol.

Comments are closed.