Propozice

Datum sobota 27. dubna 2024
Místo startuHřiště ve Vysoké u Holic
(souřadnice: 50.0272433N, 16.0625794E)
Místo cíleTamtéž co start
PřihláškyPřihlášky předem elektronicky:
Hlavní závod (21,6 km): Registrace: ZDE
Závod 7,2 km (A): Registrace: ZDE
Závod 3,5 km (B): Registrace: ZDE
Nebo v místě startu do naplnění kapacity závodu.
OrganizátorSDH Vysoká u Holic ředitel závodu: Ondřej Kaplan
Kontakty: vysockypulmaraton@seznam.cz
www.vysockypulmaraton.cz tel. 776 404 232
PrezenceNutná osobní prezence v místě startu na hřišti ve Vysoké u Holic v čase 8:30 – 9:45. Každý závodník obdrží startovní číslo, které si viditelně umístí na svůj dres a čip (umístění dle instrukce pořadatele). Startovní číslo je nevratné a zůstává závodníkovi. Čip bude závodníkovi pořadatelem odebrán po proběhnutí cílem.
RizikaKaždý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto závodník stvrdí svým podpisem při prezenci. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a s účastí závodníků v závodě.
StartovnéHlavní závod:
200 Kč (úhrada do 11.3.2024 včetně)
300 Kč (úhrada od 12.3. do 25.4.2024 včetně)
350 Kč (na místě)
Závody A+B:
75 Kč (úhrada do 11.3.2024 včetně) )
100 Kč (úhrada od 12.3. do 25.4.2024 včetně )
150 Kč (na místě)

Pokyny k úhradě získáte po vyplnění a odeslání registračního formuláře v přihlašovacím systému na https://primarun.cz/ (přesměrováním do nákupního koše) a zároveň tyto pokyny každý přihlášený obdrží elektronicky na emailovou adresu, kterou uvedl při elektronickém přihlášení.
Start10:00 hod (společně hlavní závod a závod A i B).
Trať Lesní okruh délky cca 7 km.
Závod (B) se běží na zkráceném lesním okruhu délky cca 3 km.
Trasa bude v terénu vyznačena značkami na stromech + doplňkovými barevnými fábory.
Časový limit3 hodiny
Kategorie Hlavní závod – 3 okruhy (21,6 km). Vyhlášeni budou první 3 závodníci v kategorii muži  a kategorii ženy (celkově, tj. bez rozdílu věku). Putovní cenu získá a celkovým vítězem se stane závodník s nejrychlejším časem.
Přidružené závody:
Závod A – 1 okruh (7,2 km). Vyhlášeni budou první 3 muži a první 3 ženy (bez rozdílu věku).
Závod B - 1 zkrácený okruh (3,5 km). Vyhlášeni budou první 3 chlapci a první 3 dívky – do ročníku 2009 včetně a mladší.
Všechny dívky a chlapci (ročník 2009 a mladší) obdrží v cíli po doběhu originální účastnickou medaili.
Závodu B se mohou zúčastnit i běžci a běžkyně ročníku 2008 a starší (bez omezení), ve výsledkové listině budou uvedeni mimo pořadí s uvedením dosaženého času.

Výsledková listina hlavního závodu (21,6 km) bude vedle celkového výsledku doplněna i o vyhodnocení výsledků dle těchto kategorií:
muži M (ročníky narození 2024 – 1985)
muži M1 (ročníky narození 1984 1975)
muži M2 (ročníky narození 1974 – 1965)
muži M3 (ročníky narození 1964 a dříve)
ženy Z (ročníky narození 2024– 1985)
ženy Z1 (ročníky narození 1984 – 1975)
ženy Z2 (ročníky narození 1974 a dříve)
TombolaStartovní čísla všech závodníků budou po skončení závodu a vyhlášení výsledků slosována v tombole o věcné ceny.
RozhodováníO výsledcích v závodu rozhoduje dosažený čas zaznamenaný pověřenými časoměřiči. V případě sporů rozhoduje s konečnou platností hlavní rozhodčí závodu. Podmínkou pro podání protestu je složení kauce 300 CZK.
ObčerstveníVoda, iontový nápoj, ovoce, sušenky, sůl … na občerstvovací stanici umístěné  v prostoru startu a cíle. V závislosti na konečné podobě trasy budou určeny místa dalších občerstvovacích stanic. Informace o jejich umístění bude sdělena v den startu.
ZázemíParkování podle kapacity a klimatických podmínek v prostoru hřiště a na přilehlé louce, případně na přístupové komunikaci. Navádění bude řízeno pořadateli. Bude připraven krytý prostor pro možnost převlečení. V místě hřiště je k dispozici suché WC. Před, v průběhu i po závodě bude na hřišti otevřeno občerstvení (pivo, limo, uzenina). V obci Vysoká u Holic je dále 1 stravovací zařízení - Motorest ChaCha, vzdálenost od místa konání závodu cca 500 m.
PoznámkaPořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na možné těžební práce a bezpečnost závodníků provést úpravu trasy všech závodů.

Comments are closed.