CYKLOŠTAFETA

Název Vysocká cykloštafeta dvojic
Popis Štafetový cyklistický závod dvojic v kombinaci silniční a MTB trasy.
Datum sobota 23. června 2018
Místo startu a cíle Hřiště ve Vysoké u Holic
Přihlášky Přihlášky elektronicky na vysockypulmaraton@seznam.cz nebo přes odkaz Přihlášky na http://vysockypulmaraton.cz/ nebo v místě startu až do naplnění kapacity závodu.
Prezence Po přihlášení nutná osobní prezence alespoň jednoho z dvojice v místě startu na hřišti ve Vysoké u Holic v sobotu 23.6.2018 od 12:30 do 13:45.Každé dvojici bude přiděleno startovní číslo s rozlišením písmenem A (pro silniční trasu) a B (pro MTB trasu). Všichni závodníci si musí připevnit číslo na své kolo, tak aby bylo čitelné z čelního pohledu.
Rizika Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto závodník stvrdí svým podpisem při prezenci. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku, nebo na zdraví související s cestou, pobytem a s účastí závodníků v závodě. Závod se jede za plného provozu, závodník je povinen respektovat platná pravidla silničního provozu.
Trať A/ silniční okruh – okruh cca 19 km. Hřiště Vysoká u Holic – Ostřetín (odbočka na konci Ostřetína) – Staré Holice – Veliny – Horní Jelení –hřiště Vysoká u Holic. Je povolené jet pouze v uvedeném směru. Odbočky z hlavního směru budou označeny šipkami na silnici.B/ MTB okruh – okruh s délkou cca 11 km, trasa bude v terénu vyznačena šipkami, barevnými papíry případně páskami. Okruh bude vyznačen v lesním prostoru vymezeném silnicemi, které spojují Vysokou a Ostřetín, Ostřetín a Horní Jelení a Horní Jelení-Jaroslav. Finální upřesnění trati bude provedeno v závislosti na očekávaných klimatických podmínkách cca 1 týden před závodem a přesná mapka trati bude k dispozici v místě startu. Objíždění okruhu bude možné pouze ve vyznačeném směru. Trasa bude v terénu vyznačena šipkami a barevnými papíry.
Startovné za dvojici 150 CZK, hradí se při prezenci
Start závodu 14:00 hod.
Časový limit 4,5 hod.
Pravidla Start je hromadný, první úsek je silniční trasa. Předávací území je ve vymezeném prostoru hřiště.Závodník, který dokončil okruh předává štafetu druhému z dvojice jeho fyzickým dotykem.Jeden závodník z dvojice absolvuje 3 okruhy silniční, druhý závodník absolvuje 3 MTB okruhy. Předávání štafety se provádí vždy po dokončení okruhu. Posledním úsekem je okruh MTB. Pořadí štafet se určí podle pořadí dokončení posledního MTB úseku. Jízda v zákrytu za jiným závodníkem je přípustná. Odhazování odpadků po trati je nepřípustné, pro odložení odpadků lze využít pouze koše připravené v prostoru hřiště.Kontroly po tratích nejsou žádné, ctíme fair-play! Občerstvovací stanice po trase nejsou žádné.
Rozhodování V případě sporů s konečnou platností rozhoduje hlavní rozhodčí závodu.
Občerstvení Každý závodník si zajišťuje sám. V prostoru startu a cíle bude k dispozici po celou dobu závodu pitná voda a iontový nápoj. Bude zprovozněn bufet s nabídkou pivo, nealko, uzenina.
Zázemí V prostoru hřiště bude možné zaparkovat osobní vozy a postavit stany.  V místě hřiště je k dispozici suché WC. Před bufetem je trvale zastřešená plocha, kde budou připraveny stoly a lavice.
Výsledky a hodnocení Výsledky budou vyhodnoceny podle kategorie štafet – Muži, Ženy a Mix štafeta.U Mix štafety (muž x žena) není rozdělení úseků mezi muže a ženu ve dvojici určeno.Po skončení závodu budou vyhlášeny první 3 dvojice v každé kategorii. Tyto dvojice obdrží věcné ceny.Hodnocení do podkategorií podle věku nebude prováděno.
Poznámka Organizátoři nezajišťují technický servis kol.
Tombola Startovní čísla budou po závodě a vyhlášení výsledků slosována v tombole o věcné ceny.

Comments are closed.